Pozitie geografica, suprafata si vecini

Istorie

Numele comunei vine de la un boier local, cu numele de Ion Chiseliță, schimbat în 1918 în Chiselet.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și era formată din satele Chiselet și Surlari, cu o populație de 2400 de locuitori, ce trăiau în 363 de case și 4 bordeie. În comună funcționau o școală mixtă, două biserici și o mașină de treierat cu aburi.[7] Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 3068 de locuitori în localitățile Chiselet-Fundu și Surlaru.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Oltenița al regiunii București, iar satul Surlari a luat în 1964 denumirea de Dunărea. În 1968, comuna a revenit la județul Ilfov, reînființat, iar satul Dunărea a fost desființat și comasat cu satul Chiselet. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Monumente istorice

Trei obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Călărași ca monumente de interes local. Două dintre ele sunt situri arheologice — complexul de așezări neolitice din punctul „Măgura Fundeanca”, precum și situl de la sediul fostului C.A.P., sit care cuprinde urmele unei așezări neolitice și ale unei așezări din secolele al II-lea–I î.e.n.
Cel de al treilea monument este clasificat ca monument de arhitectură și este constituit de biserica „Adormirea Maicii Domnului”, din centrul satului Chiselet, construită în anul 1860. Ea este ctitoria soților Ion și Elena Otetelesanu. Pe o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este însemnat anul 1863 și numele pictorului Gheorghe Tattarescu.

Acest articol este preluat de pe Wikipedia.

Meniu(RO)