Mircea Brânduşă. Specialist agronom, aflat la al cincilea mandat, Mihail Penu se poate confunda cu administraţia publică din Chiselet unde a implementat o serie de proiecte care au schimbat în bine viaţa concetăţenilor săi. Legat de toate acestea, am discutat de curând cu primarul Mihail Penu, căruia anii de-a lungul cărora şi-a desfăşurat activitatea în această funcţie i-au asigurat o experienţă cu care nu mulţi edili ai localităţilor călărăşene se pot mândri.

Rep: Cum se desfăşoară activitatea primăriei în această perioadă?

M.P.: Avem o problemă la serviciul urbanism-cadastru unde ing. Dan Vancea a demisionat pe 10.01.2013 din motive de incompatibilitate cu funcţia pe care o deţinea. Urmează ca într-o perioadă relativ scurtă, secretarul primăriei Gheorghe Dumitru să rezolve acest deficit de personal prin scoaterea postului la concurs. Cu vicele Gheorghe Colceag, aflat la al şaselea mandat (iunie 1992), colaborez foarte bine, profesionalismul acestuia simţindu-se din plin în domeniile de activitate care îi revin. La capitolul social, primăria stă în general bine. Din 160 de persoane beneficiare de venit minim garantat, prevedem ca în perioada următoare scăderea numărului acestora prin angajarea unui procent de 40% în domeniul construcţiilor, serviciilor de pază şi în cadrul unor PFA-uri care solicită personal. Din punct de vedere economic, serviciul aferent a contabilizat la finele anului 2012 încasarea din venituri proprii a unui procent de 90%. Sume din care primăria a achitat facturile la serviciile prestate de diverşi furnizori. La nivelul arieratelor suma reportată la finele anului a fost foarte mică. Bugetul local a fost aprobat prin Hot. Consiliului Local nr. 10 din 27.03.2013. Din păcate suma este mai mică decât în 2012, fapt ce ne determină să acordăm o mai mare atenţie privind încasarea veniturilor proprii. Încasări care să conducă la realizarea unor sume mai mari pentru acoperirea cheltuielilor materiale, sociale (îndemnizaţia persoanelor cu handicap), a sumelor necesare pentru reparaţii capitale (instituţii publice din comună), precum şi realizarea investiţiilor propuse pentru acest an.

Rep: Prezentaţi-ne pe scurt realizările şi proiectele implementate la nivelul comunei din mandatele precedente.

M.P.: În anii scurşi din cele 4 mandate am reuşit să finalizez o serie de proiecte cu obiective deosebit de importante pentru locuitorii comunei, cum ar fi: pietruirea tuturor străzilor colaterale pe o lungime de 52 km; extindere reţea alimentare apă potabilă pe o lungime de 20 km; forarea a 8 puţuri care asigură capacitatea necesară de apă potabilă către locuitori; modernizarea staţiei de pompare prin construirea a 4 bazine noi de stocare a apei, fiecare a 50.000 m.c.; modernizarea iluminatului public stradal prin înlocuirea branşamentului vechi, înlocuirea lămpilor vechi şi montarea unor becuri economice; modernizarea Şcolii Gimnaziale clasele I-VIII, a Grădiniţei de copii şi a Bibliotecii comunale prin asigurare încălzire centralizată, înfiinţare 2 săli sport, înfiinţare grupuri sanitare moderne şi dotare cu mobilier şi logistică nouă; reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural; modernizarea centrului comunal prin lucrări de dalare şi poavazare; înfiinţare Parc în incinta Căminului Cultural.

Rep: Care sunt proiectele şi obiectivele prioritare în agenda dvs de lucru pentru perioada următoare din mandatul actual?

M.P.: Primăria va intra într-un program de parteneriat public privat prin programul GAL-Lichireşti Sud pe Axa 4 Leader, conform ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 43/29.02.2012 care vizează asocierea unui grup de adminstraţii teritoriale, în cazul nostru – Chiselet, Spanţov, Ulmeni, Chirnogi, Radovanu, Căscioarele, Budeşti şi are ca scop iniţierea de proiecte şi finanţarea acestora de la bugetul consolidat al statului. Proiectele în cauză includ obiective importante pentru infrastructura locală precum: înfiinţare aleei pietonale; pietruire a 7-10 km de străzi colaterale; asfaltare 4-8 km de străzi colaterale; înfiinţare reţea canalizare pe tronsonul DN 31-Mânăstirea, Chiselet, Spanţov, Ulmeni şi construire staţie epurare conform normelor europene. O altă prioritate pentru acest mandat o reprezintă implementarea unui proiect care are ca scop înlocuirea a 2/3 din conducta de apă potabilă din reţeaua publică veche de peste 35 ani. Continuarea proiectului prin Ord. 7 care are ca obiectiv definitivarea lucrărilor la reţeaua de apă potabilă care să deservească toate cele 1.764 de gospodării din comună. Voi căuta sprijinul unor sponsori din rândul agenţilor economici pentru reînfiinţarea echipei de fotbal a comunei cu o veche tradiţie în judeţ. Primăria va organiza şi în acest an Zilele Comunei. Nu în ultimul rând, am în atenţie implementarea unui proiect ce vizează înfiinţarea unui parc fotovoltaic. Primăria va asigura investitorului spre închiriere un teren cu o suprafaţă de 30 ha. În sensul acesta, solicit sprijin parlamentarilor din Colegiul 5, d-nei deputat Raluca Surdu şi d-lui senator Iulian Dumitrescu pentru a impulsiona lucrurile în vederea construirii unei staţii de captare şi stocare a energiei electrice. Proiectul ar însemna o realizare deosebit de importantă pentru comunitate, respectiv s-ar creea locuri de muncă şi venituri la bugetul local.

Rep: Vă mulţumesc pentru timpul acordat. Ce mesaj transmiteţi locuitorilor?

M.P.: Le mulţumesc tuturor concetăţenilor mei pentru mandatele acordate. Le doresc tuturor sănătate şi le cer să vină cu încredere la primărie, să îmi facă cunoscute problemele lor pentru a putea găsi o rezolvare mai rapidă a acestora. Vreau să fim la fel de uniţi ca şi până acum în speranţa că vom trece mai uşor peste aceste timpuri. Le transmit tuturor respectul şi consideraţia mea.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>