0

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISELET   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 0 din 08 Aprilie 2021

un titlu de test

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 5- voturi ,, pentru’’ , 5 - voturi ,, impotriva ’’, 5- voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 5 consilieri din cei 15 in functie.

PRIMARUL COMUNEI CHISELET
--

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Chiselet
--

 

Comuna Chiselet 08 Aprilie 2021
Nr. 0

 

Categorii M.O.L.

Cauta documente

Arhiva dispozitii

Meniu(RO)