Model - Hotarare

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISELET   

 

Linie

 

Hotărâre nr. {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___nr_hotarare} din {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___data_adoptarii_hotararii}

{registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___titlul_hotararii}

 

{registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___continut_hotarare}

Hotararea s-a adoptat cu un numar de {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___pentru}- voturi ,, pentru’’ , {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___impotriva} - voturi ,, impotriva ’’, {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___abtineri}- voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___consilieri_prezenti} consilieri din cei 15 in functie.

PRIMARUL COMUNEI CHISELET
--

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Chiselet
--

 

Comuna Chiselet {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___data_adoptarii_hotararii}
Nr. {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___nr_hotarare}

 

Categorii M.O.L.

Cauta documente

Arhiva dispozitii

Meniu(RO)